Pristatymas

 • Prekių pristatymas
  1. Prekes Pirkėjo sąskaita (t.y. Pirkėjui sumokėjus pristatymo kaštus) pristato Pardavėjo parinkta transporto įmonė tokiais įkainiais:

  Lietuvoje: prekių pristatymas Lietuvos teritorijoje (įskaitant ir Kuršių Neriją) – 60 eur. Jeigu nesutariama kitaip (dažniausiai užsakymus virš 60 eurų pristatome nemokamai)

  Prekių pristatymas į ES šalis: yra galimybė prekes pristatyti į kitas ES šalis. Užsakydami prekes parašykite pastabą, kad norėsite, jog prekės būtų pristatytos į kitas ES šalis. Pristatymo kainą, būdą ir terminus derinkite telefonu: +370 602 28301 arba elektroniniu paštu: info@forcemax.lt.

  Pirkėjas sutinka, kad išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti Pirkėją bei nurodyti prekių pristatymo terminą.


  2. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 7-15 darbo dienų (jei nenurodyta kitaip) nuo gauto apmokėjimo už prekes bei už prekių transportavimą, jei užsakymo patvirtinime nebus nurodytas kitas prekių pristatymo terminas. Dėl svarbių priežasčių Pardavėjas turi teisę pakeisti pristatymo terminus apie tai informuodamas Pirkėją jo nurodytu elektroniniu paštu. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje. Prekių pristatymo dieną kurjeris susisieks telefonu su užsakymo gavėju ir susiderinsite tikslų siuntinio įteikimo laiką.


  3. Prekės pristatymo metu Pirkėjas ar Jūsų vardu veikiantis asmuo privalo kartu su transporto įmonės arba Pardavėjo atstovu patikrinti siuntos būklę ir pastebėjęs siuntos pažeidimus, juos nurodyti siuntos pristatymą patvirtinančiame dokumente. Pirkėjui ar Jūsų vardu veikiančiam asmeniui priėmus siuntą ir pasirašius siuntos pristatymą patvirtinantį dokumentą be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų.


  4. Prekes pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, o Pirkėjas jas perėmė, neatsižvelgiant į tai, ar prekes priėmė pats Pirkėjas ar kitas asmuo, jei toks kitas asmuo pateikė prekių užsakymo numerį. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.


  5. Jei Pirkėjo nurodytu adresu prekių pristatymo metu nebus asmens, galinčio priimti prekes, ir prekių pristatymas bus vykdomas pakartotinai, Pirkėjui toks pakartotinis prekių pristatymas gali papildomai kainuoti tokią pačią sumą, kokia mokama už prekių pristatymą. Pirkėjas spausdamas mygtuką “Pirkti ir sutinku su sutarties sąlygomis” patvirtina savo sutikimą apmokėti tokias papildomas išlaidas.


  6. Pirkėjas pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme ar prekių aprašyme numatytų reikalavimų, įsipareigoja nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po prekių pristatymo dienos susisiekti su Pardavėju telefonu +370 602 28301arba elektroniniu paštu info@forcemax.lt Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.


  7. Apmokėtas Prekes pirkėjas gali nemokamai atsiimti iš Pardavėjo adresu: Titnago g.12, Vilnius po to, kai Pardavėjas pateiks Pirkėjui elektroniniu paštu patvirtinimą, kad prekės paruoštos atsiimti. Tokiu atveju užsakydamas prekes Pirkėjas privalo pažymėti, kad pats atsiims prekes iš Pardavėjo adresu Titnago g.12, Vilnius. Pirkėjas privalo per 30 (trisdešimt) dienų nuo Pardavėjo patvirtinimo apie tai, kad prekė paruošta atsiėmimui, atsiimti prekes Pardavėjo biure, adresu Titnago g.12, Vilnius. Pirkėjas patvirtina, kad jam yra žinoma ir jis sutinka, kad per šiame punkte nurodytą terminą jam neatsiėmus prekių, Pardavėjas neprivalo toliau saugoti prekių, ir Pardavėjo pareiga parduoti prekes pasibaigus šiam terminui yra laikoma tinkamai įvykdyta. Atsiimdamas prekes Pirkėjas ar jo vardu veikiantis asmuo privalo pateikti Pardavėjui prekių užsakymo numerį. Prekės atsiėmimo metu Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo privalo kartu su Pardavėjo atstovu patikrinti prekės būklę ir pastebėję prekių neatitikimą užsakymui, šiuos pažeidimus nurodyti prekės perdavimą patvirtinančiame dokumente. Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą be pastabų, laikoma, kad perduotos prekės yra be defektų.


  8. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekės yra perduotos Pirkėjui ar asmeniui, Pirkėjo vardu atsiimančiam prekes ir pateikusiam prekių užsakymo numerį.


  9. Laikoma, kad Pardavėjas įvykdė Sutartį nuo prekių įteikimo Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui momento, o taisyklių punkte aptartu atveju – kitą dieną po to, kai pasibaigs 30 (trisdešimties) dienų terminas prekėms atsiimti